Aνακοινώσεις

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΑΝΑΚΤΥΠΑ!

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                                                  

                                                               Δελτίο  Τύπου

    Με κατάθεση τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής πολιτικής 2012-2015», απονέμεται και ορθώς ο βαθμός Α΄ σε όλους τους Σχολικούς Συμβούλους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός Α΄ έχει ήδη απονεμηθεί στους Περιφερειακούς Διευθυντές και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τα μόνα Στελέχη της Εκπαίδευσης τα οποία δεν θα έχουν το βαθμό Α΄, είναι οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων.
    Oι Διευθυντές  Σχολικών Μονάδων στο σύγχρονο σχολείο είναι επιφορτισμένοι με έναν πολλαπλό και πολυεπίπεδο ρόλο. Είναι συγχρόνως διοικητικοί αλλά και επιστημονικοί-παιδαγωγικοί προϊστάμενοι. Είναι Στελέχη διοίκησης αυτοτελών οργανικών μονάδων επιπέδου Δ/νσης, αφού έχουν ευρύτητα αρμοδιοτήτων και έχουν να διαχειριστούν εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, συντήρηση διδακτηρίου κλπ.
    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, να αποδώσει το βαθμό Α΄ στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων για το χρόνο άσκησης της θητείας τους, περιβάλλοντάς τους έτσι με το κύρος που αρμόζει και στηρίζοντας έμπρακτα το διοικητικό, αλλά και επιστημονικό ρόλο που ασκούν.

                                Το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΧΑΪΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ  ΣΥΛΛΟΓΟ Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    ΝΑ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΕΙ  ΤΟ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ!


Πρακτικό  9ο /2011-12
του Συλλόγου Διδασκόντων
6/θ Δημ. Σχολείου Bοχαϊκού Κορινθίας

ΘΕΜΑ:     «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
ΧΡΟΝΟΣ:       20  Ιανουαρίου 2012
ΤΟΠΟΣ:        Γραφείο Διδασκόντων του Σχολείου

      Στο  Bοχαϊκό και στο γραφείο του 6/θέσιου  Δημοτικού Σχολείου Bοχαϊκού σήμερα 20–01–2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 01:20΄μ.μ. ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας  συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και ασχολήθηκε με το παραπάνω θέμα.
     Ο Διευθυντής έθεσε υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων το δελτίο τύπου (βλ. συνημμένο 1) καθώς και την ιδρυτική διακήρυξη (βλ. συνημμένο 2) της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ και κάλεσε τους συναδέλφους να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα ζητήματα που προκύπτουν, από τις επιδιώξεις του ανωτέρω σωματείου.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων, αφού συζήτησε διεξοδικά το συγκεκριμένο θέμα, ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:
•    Εκφράζει  την έντονη αποδοκιμασία του για την διασπαστική τακτική του συγκεκριμένου σωματείου. Και μάλιστα, σε μια χρονική στιγμή που ο κλάδος μας καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι δέχονται τον οδοστρωτήρα των μέτρων, που υπαγορεύουν οι τοκογλύφοι και υλοποιούν οι εντολοδόχοι τους.
•    Καταδικάζει τον υποκριτικό χαρακτήρα της ιδρυτικής διακήρυξης του συγκεκριμένου σωματείου. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 (βλ. συνημμένο 2) « Το σωματείο είναι καθαρά επιστημονικό. Συνδικαλιστικά καλύπτεται από τις αποφάσεις των κατά τόπους Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   και τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας». Η πρώτη όμως ενέργεια των Επιστημόνων Διευθυντών  αφορά αποκλειστικά συντεχνιακή στόχευση και μεροληπτική επιδίωξη. 
•    Καλεί όλους Διευθύντριες και Διευθυντές, μέλη του Συλλόγου μας, να περιφρονήσουν τις διασπαστικές σειρήνες και να αγωνιστούν μαζί με όλους τους συναδέλφους για την ανατροπή του συγκεκριμένου βαθμολογίου-μισθολογίου. Οι Διευθυντές-εκτός από όσα κομπαστικά αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο του Δελτίου-είναι και δάσκαλοι. Αγωνίζονται στρατευμένοι με όλους τους συναδέλφους για προαγωγή του αγαθού της δημόσιας παιδείας. Αυτό μπορούν να το πετύχουν χωρίς προνομιούχους τίτλους.  Συμμεριζόμαστε τη σοφία  της λαϊκής ρήσης «τα ράσα δεν κάνουν τον παπά» και τασσόμαστε με τη θέση « ο παπάς πρέπει να τιμά τα ράσα»
•    Προτείνει σε όλους τους Συλλόγους Διδασκόντων να συζητήσουν το συγκεκριμένο θέμα και να αποφασίσουν σχετικά.                                                   
Πρότασή μας:   « Καμία άλλη επιλεκτική απόδοση του βαθμού Α΄.  Όλοι οι συνάδελφοι να έχουν ισότιμη πρόσβαση  στο βαθμό Α΄ χωρίς  προνομιακές επιλογές που υποθάλπουν στρατιές ημετέρων και προνομιούχων».
•    Αναμένει από το Δ. Σ.  του Συλλόγου να πρωτοστατήσει  στην αποδοκιμασία  του συγκεκριμένου σωματείου αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία συντονισμού σε πανελλήνιο επίπεδο.                                                    
  
Ο Δ/ντής του σχολείου                         Το διδακτικό προσωπικό
                            
                                             Ακριβές αντίγραφο την ίδια μέρα
                                                                Ο Διευθυντής του σχολείου
                                                                       Προκόπος Σωτήριος


        ΜΠΡΑΒΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ ΒΟΧΑΪΚΟΥ!                                                                                                     Δεν υπάρχουν σχόλια: