Aνακοινώσεις

Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

Το Προεδρικό Διάταγμα των αναγκαστικών μεταθέσεων της συμφοράς

Το Προεδρικό Διάταγμα των αναγκαστικών μεταθέσεων της συμφοράς
Το Π.Δ. περί «Μεταθέσεων υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και οι τραγικές συνέπειές του για τους εκπαιδευτικούς και τη λειτουργία των συλλόγων διδασκόντων.

Με την παράγραφο Θ.2.2 του νόμου 4093/2012 (Μεσοπρόθεσμο) ψηφίστηκε η μόνιμη ταλαιπωρία των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα οδηγούνται πλέον με απλή απόφαση Υπουργού σε αναγκαστικές μεταθέσεις σε όλη την Ελλάδα. Απόσπασμα 4093/2012: «Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετατίθενται: Για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και με δαπάνη του Δημοσίου από Διεύθυνση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, από σχολείο σε σχολείο σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης και οργανικής θέσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε περιπτώσεις υπεραριθμίας».

Μέχρι τώρα γινόταν κανονικά ρύθμιση υπεραριθμίας των πραγματικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών χωρίς να δημιουργείται κανένα πρόβλημα στα σχολεία. Με την αύξηση του ωραρίου και τις συγχωνεύσεις σχολείων δημιουργείται μια νέα στρατιά υπεράριθμων, με αποκλειστικό στόχο τη μείωση των οργανικών θέσεων και τις απολύσεις.
Με το Π.Δ. περί «Μεταθέσεων υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», το οποίο το ΥΠΑΙΘΠΑ υποστηρίζει ότι αποτελεί διευκρίνιση του παραπάνω νόμου, βάζει μια βόμβα στη λειτουργία των σχολείων και ωθεί τους καθηγητές σε μια διαρκή αντιπαλότητα και αλληλοσφαγή για τη διασφάλιση της οργανικής και την αποφυγή του ενδεχόμενου αναγκαστικής μετάθεσης στο μέλλον.
Το «διαίρει και βασίλευε» σε όλο του το μεγαλείο.

Για τους καθηγητές που θα αρνηθούν την αναγκαστική τους μετάθεση ακόμη και σε περιοχές της Ελλάδας που είναι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και μακριά από τις οικογένειές τους, επικρέμαται η απειλή της απόλυσης.

Μερικές από τις τραγικές συνέπειες που θα έχει η εφαρμογή του Π.Δ.

1.Το Π.Δ. θα εφαρμοστεί πριν από τις αποσπάσεις.
Το ΥΠΑΙΘΠΑ στο «non paper» της 10/5/2013 αναφέρει ότι: «Για να γίνει ο προγραμματισμός (δλδ οι μεταθέσεις, οι διορισμοί, οι αποσπάσεις) θα πρέπει πρώτα να έχουν υπολογιστεί οι ανάγκες σε διδακτικές ώρες και ότι οι υποχρεωτικές μεταθέσεις αφορούν τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς». Προτίθεται δηλαδή να ολοκληρώσει άμεσα το ξεκαθάρισμα των οργανικών θέσεων με τα νέα δεδομένα που είναι: α) η αύξηση του διδακτικού ωραρίου των καθηγητών, β) η συγχώνευση σχολείων  και γ) η εντός του Μαίου (για πρώτη φορά στα χρονικά) ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνταξιοδοτήσεων.  
Εάν το Π.Δ. εφαρμοστεί πριν από τις αποσπάσεις τότε θα έχουμε το εξής φαινόμενο.  
Καθηγητής ο οποίος δεν μπαίνει στη λίστα υποχρεωτικής μετάθεσης λόγω του ότι έχει πάνω από 12 χρόνια υπηρεσίας και δεν υπηρετεί στην οργανική του και αποσπάται κάθε χρόνο σε άλλη υπηρεσία, πχ. είναι υποδ/ντής σε ΙΕΚ (δεδομένη δλδ απόσπαση), θα ωθήσει σε υποχρεωτική μετάθεση τον συνάδελφο της ίδιας ειδικότητας, ο οποίος ναι μεν δεν έχει 12 χρόνια υπηρεσίας, υπηρετεί όμως στο σχολείο κανονικά με οργανική με πλήρες ωράριο. Ο δεύτερος, λοιπόν θα βρεθεί εκτός της περιοχής του σε άλλη οργανική μετά από την ένταξή του στον πίνακα πανελλαδικής – ενδεχομένως - εμβέλειας και το ΥΠΑΙΘΠΑ θα κληθεί στη συνέχεια να καλύψει το λειτουργικό κενό που θα προκύψει από την απόσπαση του πρώτου, που θα γίνει στη συνέχεια.
  
2.Καταργείται η ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει τις υπεραριθμίες.
Εφόσον το κριτήριο για υποχρεωτική μετάθεση αυτού που πλεονάζει δεν είναι πλέον η ημερομηνία τοποθέτησης στο σχολείο, αλλά τα 12 χρόνια υπηρεσίας ή το 60%  των υποχρεωτικών ωρών διδασκαλίας, θα έχουμε σαν ενδεχόμενο καθηγητής, ο οποίος υπηρετεί στο σχολείο έντεκα χρόνια και ενδεχομένως έχει και εντοπιότητα, να ωθείται σε αναγκαστική μετάθεση επειδή ο δεύτερος καθηγητής της ίδιας ειδικότητας που τοποθετήθηκε στο σχολείο ακόμα και την προηγούμενη χρονιά έχει πάνω από 12 χρόνια υπηρεσίας.

3.Θα μετατίθεται και καθηγητής που θα έχει 14 και πάνω ώρες της ειδικότητάς του.
Το Π.Δ. ορίζει ότι θα πρέπει να καλύπτονται οι υποχρεωτικές διδακτικές ώρες είτε από την πρώτη είτε από τη δεύτερη ανάθεση. Αυτό σημαίνει ότι ένας καθηγητής αγγλικών που έχει πάνω από 16 χρόνια υπηρεσίας και καλύπτει 14 ώρες με αγγλικά, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να μετατεθεί υποχρεωτικά, θα πρέπει να αναζητήσει τις 6 ώρες που του λείπουν από μαθήματα 2ης ανάθεσης, πχ. Ιστορία. Τότε θα έχουμε το εξής αποτέλεσμα: Να πρέπει να πάρει την Ιστορία από τον φιλόλογο που δεν έχει 12 χρόνια υπηρεσίας και να τον εξωθήσει σε αναγκαστική μετάθεση.

4.Τα μαθήματα των οποίων οι αναθέσεις γίνονται σε πολλές ειδικότητες θα γίνουν το μήλο της έριδος.
Υπάρχει το ενδεχόμενο στο ίδιο σχολείο δύο καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων, με ίδια χρόνια υπηρεσίας που έχουν από 10 ώρες της ειδικότητάς τους, να κινδυνεύουν με αναγκαστική μετάθεση και να επιδιώκουν και οι δύο να τους ανατεθούν δύο ώρες πχ. ΣΕΠ. Με ποια κριτήρια ο διευθυντής θα επιλέξει έναν από τους δύο για να του αναθέσει τις ώρες ΣΕΠ, ώστε να μην μετατεθεί;

5.Η αύξηση του διδακτικού ωραρίου των Δ/ντών θα οδηγήσει σε αναγκαστική μετάθεση τον καθηγητή που έχει την οργανική της ίδιας ειδικότητας στο σχολείο.
Η υποχρέωση πλέον των Δ/ντών και Υποδ/ντών να διδάσκουν από 5 έως και 16 ώρες, εκτός από το γεγονός ότι θα δυσχεράνει τη διοίκηση του σχολείου, θα έχει και τραγικές συνέπειες στον ορισμό των οργανικών θέσεων.
Ο Διευθυντής που έχει οργανική σε άλλο σχολείο, ενώ έχει 4/ετή θητεία τοποθετείται στη λίστα των οργανικά ανηκόντων και καλείται να εργαστεί πχ. 10 ώρες. Εάν προηγηθεί στην ανάθεση μαθημάτων από τους υπόλοιπους καθηγητές, θα έχουμε ως συνέπεια να αφαιρέσει ώρες από καθηγητή της ίδιας ειδικότητας, ο οποίος έχει την οργανική του στο σχολείο και θα οδηγηθεί σε αναγκαστική μετάθεση, με ταυτόχρονη διαγραφή της οργανικής του από το σχολείο. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι: πως θα καλυφθεί αυτό το κενό και τι θα συμβεί όταν λήξει η θητεία του Διευθυντή;

6.Οι καθηγητές που τοποθετήθηκαν ακόμα και την περσινή χρονιά νόμιμα σε οργανικές θέσεις τώρα θεωρούνται υπεράριθμοι.
Το Π.Δ. προβλέπει ότι όποιος δεν καλύπτει το 60% των υποχρεωτικών του ωρών χάνει την οργανική του και μετατίθεται αναγκαστικά. Τα περισσότερα ΠΥΣΔΕ (που αποτελούν Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠΑΙΘΠΑ) δημιουργούσαν μέχρι τώρα οργανικές θέσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν καλύπτονταν από τις υπάρχουσες οργανικές της ειδικότητας 11 ώρες.
Οι καθηγητές, οι οποίοι τοποθετήθηκαν μέχρι πέρυσι με τις παραπάνω αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του ΥΠΑΙΘΠΑ σε οργανικές των 11 ωρών, με το Π.Δ. του ιδίου υπουργείου τώρα τις χάνουν, φεύγουν από το σχολείο και μετατίθενται αναγκαστικά ανα την Ελλάδα.

7.Ποιος θα κάνει τις 11 ώρες του καθηγητή που μετατίθεται;
Μετά την Και τίθεται επιπλέον το εύλογο ερώτημα: ποιος θα κάνει αυτές τις 11 ώρες του καθηγητή που είχε οργανική μέχρι σήμερα;
Εφ΄ όσον στόχος του Π.Δ. είναι προφανώς η κατάργηση οργανικών θέσεων, και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόθεση να προσληφθούν αναπληρωτές καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά ότι το ΥΠΑΙΘΠΑ θα καλύψει όλα αυτά τα λειτουργικά κενά που θα προκύψουν με ωρομίσθιους πείνας των 350 ευρώ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω το Π.Δ. περί «Μεταθέσεων υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», θα οδηγήσει τον κλάδο των εκπαιδευτικών σε μία απίστευτη ταλαιπωρία και ανασφάλεια και θα έχει καταφέρει να αφαιρέσει από τον έλληνα εκπαιδευτικό τον ζήλο και το μεράκι για την παιδεία των παιδιών μας.

Κύριε Υπουργέ ΕΛΕΟΣ!!!
                                                                                                                                Ομάδα καθηγητών Δεν υπάρχουν σχόλια: