Aνακοινώσεις

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ .Μεταθέσεις και μετακινήσεις εκπαιδευτικών για κάλυψη κενών


 
\ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗ / ΗΜΕΡΗΣΙΑ

από ΗΜΕΡΗΣΙΑ
 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Μεταθέσεις και μετακινήσεις εκπαιδευτικών για κάλυψη κενών
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας η ηλεκτρονική καταγραφή όλων των αριθμητικών δεδομένων για κάθε σχολική μονάδα

Θα μπορέσει το υπουργείο Παιδείας να κερδίσει το στοίχημα της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων τον Σεπτέμβριο Από τη μία, οι μηδενικές προσλήψεις μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών εξαιτίας της δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας κι από την άλλη το νέο κύμα συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει έλλειμμα τουλάχιστον 12.000 θέσεων δασκάλων και καθηγητών. Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, στο υπουργείο Παιδείας πραγματοποιούνται αλλεπάλληλες συσκέψεις για την προετοιμασία της ερχόμενης σχολικής χρονιάς (2013 2014) και αναζητούνται οι λύσεις εκείνες που θα οδηγήσουν, με τις λιγότερες αντιδράσεις, στη μεγαλύτερη εξοικονόμηση προσωπικού. 

ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ
Στα σχολεία αναμένεται να επιστρέψουν εκπαιδευτικοί που βρίσκονται αποσπασμένοι σε διοικητικές υπηρεσίες και φορείς, ενώ θα γίνουν προσπάθειες να περιοριστούν φαινόμενα πλασματικών αναρρωτικών αδειών
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, προκρίνεται η κάλυψη των κενών θέσεων να αντιμετωπιστεί με ανακατανομή του προσωπικού που θα περιλαμβάνει μεταθέσεις εκπαιδευτικών από τη σημερινή τους περιφέρεια σε άλλες με κενά, καθώς και μετακινήσεις από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, στα σχολεία αναμένεται να επιστρέψουν εκπαιδευτικοί που βρίσκονται αποσπασμένοι σε διοικητικές υπηρεσίες και φορείς, ενώ θα καταβληθούν προσπάθειες να περιοριστούν τυχόν φαινόμενα πλασματικών αναρρωτικών αδειών σε εκπαιδευτικούς με αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος των υγειονομικών επιτροπών. Ανοικτό παραμένει, βεβαίως, το ενδεχόμενο αύξησης του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών κατά δύο ώρες εβδομαδιαίως. Παρότι η λύση αυτή έχει υπολογισθεί ότι μπορεί να εξοικονομήσει περί τις 8.000 10.000 θέσεις αναπληρωτών, πηγές από το υπουργείο Παιδείας τονίζουν ότι θα χρησιμοποιηθεί μόνο αν δεν αποδώσουν οι προηγούμενες. Το ζήτημα αποτελεί αιτία πολέμου για τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και μπορεί να απειλήσει την ομαλή λειτουργία της σχολικής χρονιάς. Ειδικότερα, κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας η ηλεκτρονική καταγραφή όλων των αριθμητικών δεδομένων για κάθε σχολική μονάδα της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο θα γνωρίζει με ακρίβεια στοιχεία που αφορούν, για παράδειγμα, στον αριθμό των εκπαιδευτικών και το ωράριο λειτουργίας τους, καθώς και τον αριθμό των μαθητών και, έτσι, θα μπορέσει να εκτιμήσει τις πραγματικές ανάγκες σε κάθε σχολείο. Στόχος είναι να γίνει ορθολογική κατανομή του προσωπικού ώστε μη συσσωρεύονται μεγάλα πλεονάσματα εκπαιδευτικών σε κάποιες περιφέρειες και ελλείμματα σε άλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακατανομή θα ξεκινήσει με εθελοντικές με τη χορήγηση κινήτρων ενδεχομένως όμως ακόμη και υποχρεωτικές μεταθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών που πλεονάζουν ή υποαπασχολούνται από τη σημερινή τους περιφέρεια σε άλλες με κενά. Ταυτόχρονα, σε διάφορες περιφέρειες μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μετακινηθούν στην πρωτοβάθμια. Πρόκειται, κυρίως, για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι νεοδιόριστοι και όσοι έχουν έως 10 χρόνια προϋπηρεσία θα κληθούν να διδάξουν 26 ώρες την εβδομάδα από 24 που ισχύει σήμερα όπως ξένων γλωσσών, πληροφορικής, φυσικής αγωγής και καλλιτεχνικών μαθημάτων. 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
Ήδη, πάντως, από την έως τώρα αποτίμηση του σχολικού χάρτη της χώρας προκύπτουν σημαντικές στρεβλώσεις. Ενδεικτικά, σε ορισμένες περιφέρειες, όπως στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις σε προσωπικό, ενώ αντίθετα σε άλλες υπάρχουν εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν. Στρεβλώσεις παρουσιάζονται και εντός της ίδιας περιφέρειας. Για παράδειγμα, ενώ στο Ηράκλειο Κρήτης υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, σε άλλους νομούς του νησιού καταγράφονται πλεονάσματα σε ορισμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών. Αυτό, καταλαβαίνουμε όλοι ότι οδηγεί στην ανάγκη ενός εξορθολογισμού του συστήματος και νομίζω ότι οι πρωτοβουλίες οι οποίες θα πρέπει να αναληφθούν με υποστήριξη, θεωρώ, όλων των πτερύγων είναι να ξαναδούμε τον τρόπο που θα κατανεμηθεί στα σχολεία το εκπαιδευτικό προσωπικό, έτσι ώστε να μην καταφεύγουμε κάθε φορά στην εύκολη λύση των αναπληρωτών , τόνισε πρόσφατα από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Παιδείας κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου. Και εξήγησε: Κι όταν λέω στην εύκολη λύση των αναπληρωτών, εννοώ ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τους τριπλάσιους, τετραπλάσιους, πενταπλάσιους αναπληρωτές απ' αυτούς που είχαμε φέτος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και τότε να έχουμε κενά και τώρα να έχουμε κενά. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτήν τη διαδικασία. Αυτό το οποίο δεν πάει καλά είναι η κατανομή σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες . από 24 που ισχύει σήμερα, ενώ στη δευτεροβάθμια οι καθηγητές με προϋπηρεσία έως 6 έτη, θα διδάξουν 23 ώρες την εβδομάδα από 21 σήμερα. Οι τελικές αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας για τον τρόπο κάλυψης των κενών θέσεων στα σχολεία θα εξαρτηθούν και από τον αριθμό των αιτήσεων για συνταξιοδοτήσεις που θα κατατεθούν από τους εκπαιδευτικούς στη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις συνδικαλιστικών εκπροσώπων, μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά την ερχόμενη τετραετία οι συνταξιοδοτήσεις δασκάλων και νηπιαγωγών μπορεί να φθάσουν και τις 20.000. 

Αύξηση ωραρίου εκπαιδευτικών
 Οι οξύτατες αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς οδηγούν στελέχη του υπουργείου σε δεύτερες σκέψεις
 Πονοκέφαλο έχει προκαλέσει στο υπουργείο Παιδείας το θέμα της αύξησης του ωραρίου των μόνιμων εκπαιδευτικών από την ερχόμενη σχολική χρονιά. Παρότι στο επικαιροποιημένο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που αφορά στην περίοδο 2013 2016 προβλέπεται ρητά η μείωση του αριθμού των αναπληρωτών μέσω της αύξησης των ωρών διδασκαλίας των μονίμων εκπαιδευτικών, εντούτοις οι οξύτατες αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς οδηγούν στελέχη του υπουργείου σε δεύτερες σκέψεις. Οι αριθμοί, ωστόσο, φαίνεται πως δεν βγαίνουν . Την ερχόμενη σχολική χρονιά οι προσλήψεις αναπληρωτών και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης δεν θα ξεπεράσουν τις 2.000, όταν φέτος ανήλθαν σε περίπου 12.000 και θα δημιουργηθεί μεγάλο έλλειμμα σε προσωπικό. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, από τη μείωση των προσλήψεων αναπληρωτών θα πρέπει να εξοικονομηθούν περί τα 41,2 εκατομμύρια ευρώ το 2013 και 61,8 εκατ. ευρώ το 2014. Έτσι, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών κατά δύο ώρες εβδομαδιαίως. Αυτό σημαίνει, ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι νεοδιόριστοι και όσοι έχουν έως 10 χρόνια προϋπηρεσία θα κληθούν να διδάξουν 26 ώρες την εβδομάδα

Δεν υπάρχουν σχόλια: